Марсово поле
описание достопримечательности с видео-обзорами (4 видео)

Haiti 16 Aout 2020 de Champs de mars a Delmas
17-08-2020 -- 06:38
Видео: Haiti 16 Aout 2020 de Champs de mars a Delmas
17-08-2020 -- 06:38
Видео: Champs de Mars 19 Juin 2020
19-06-2020 -- 21:25
Видео: Men kijan Champ de Mars te ye sou Duvalier konpare ak Kounye a la. Mezanmi vin tande koze
25-12-2019 -- 01:58
Видео: Droning around Haiti E2: Petionville, Lalue and Champs de Mars
15-11-2018 -- 21:56