Башня Саат-Кула
описание достопримечательности с видео-обзорами (2 видео)

Битола - (Саат Кула) Градски Часовник и пчелите што живеат во него (видео)
25-02-2020 -- 00:47
Видео: Битола - (Саат Кула) Градски Часовник и пчелите што живеат во него (видео)
25-02-2020 -- 00:47
Видео: Clock Tower in Bitola, Macedonia
09-03-2013 -- 09:20